SMART-principe

Ook wel: Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch, Tijdgebonden (SMART)

Het SMART-principe is een methode om meetbare en realistische doelstellingen te formuleren. Het vaststellen van meetbare doelstellingen levert betere plannen op en maakt het achteraf eenvoudiger om de uitvoering ervan te evalueren.

De letters SMART vormen een ezelsbruggetje voor de belangrijkste criteria voor een doelstelling of plan:

Bij de Engelse verklaring van de afkorting is de betekenis van de A en de R omgedraaid (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timely). Een voorbeeld van een plan waarbij het SMART maken van doelstellingen essentieel is, is een bedrijfsplan.

Gerelateerd aan SMART-principe

Categorieƫn