MVO

Ook wel: maatschappelijk verantwoord ondernemen of corporate social responsibility (csr)

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven die op een maatschappelijk verantwoorde manier opereren streven niet alleen naar winst (profit), maar stellen daarnaast ook mens (people) en leefomgeving (planet) centraal. Zij zijn zich actief bewust van de uitwerking van hun activiteiten op mens, milieu en maatschappij.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een breed begrip. Behalve de maatschappelijke voordelen is het uitdragen van een MVO-filosofie marketingtechnisch interessant; het zal klanten aanspreken als een bedrijf waarde wil toevoegen voor de rest van de wereld en niet alleen zelf geld wil verdienen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen kan een alternatief of antwoord bieden voor een negatieve vraag. Om mvo consequent en op een geloofwaardige manier toe te passen zal het echter verankerd moeten zijn in alle bedrijfsprocessen.

Voorbeelden van onderdelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn:

Voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bestaat momenteel geen concrete wetgeving. Wel wordt het vanuit de overheid op verschillende manieren gestimuleerd. Bij het toepassen van mvo kunnen organisaties gebruik maken van de mvo-richtlijnen van de OESO en NEN-richtlijn ISO 26000.

Gerelateerd aan MVO

Categorieƫn