Cost per hire

Ook wel: cost per hire (cph)

Cost per hire staat voor de kosten die een organisatie gemiddeld maakt voor het werven en aannemen van één nieuwe medewerker. Het is een veelgebruikte KPI bij het bepalen een budget voor recruitment en het analyseren van gemaakte kosten.

Cost per hire berekenen

Door de totaal gemaakte kosten te delen door het aantal aangenomen medewerkers worden de kosten per indienstname worden verkregen. De kosten die worden meegerekend voor het in dienst nemen van medewerkers omvatten:

Vaak worden ook de kosten die worden gemaakt voor onboarding, de introductie en het regelen van formaliteiten ná het tekenen van de arbeidsovereenkomst, meegerekend.

Als een bedrijf in een jaar 50 medewerkers moet aannemen en de cost per hire is € 1.500 dan vergt dit een recruitmentbudget van € 75.000. Omgekeerd kunnen de gemaakte kosten van verschillende jaren met elkaar worden vergeleken aan de hand van de werkelijke cost per hire.

Gerelateerd aan cost per hire

Categorieën