Royalties

De term royalties slaat op het betalen van een vergoeding voor het gebruik van andermans rechten. Voorbeelden van dergelijke rechten zijn auteursrecht, portretrecht, naburige rechten en het eigendom of recht op het gebruik van bepaalde merknamen of beeldmerken.

Enkele concrete voorbeelden waarin het betalen van royalty's nodig kan zijn:

Als voor het gebruik van bepaalde rechten of eigendommen géén vergoeding hoeft te worden betaald, zijn deze royalty free. Hieraan kunnen wel bepaalde voorwaarden worden gesteld, zoals het vooraf verkrijgen van toestemming of het vermelden van de herkomst en/of eigenaar.

Het begrip royalty wordt ook wel gebruikt voor personen die deel uitmaken van een koningshuis of koninklijke familie.

Gerelateerd aan royalties

Categorieën